Raf Verheyen

Raf (37) is gehuwd met An Segers en vader van Lien, Niels en Lore. Na zijn opleiding als industrieel ingenieur landbouw aan de KHK in Geel, startte Raf in 2004 zijn eigen vleeskalverenbedrijf.
Zijn vrije tijd spendeert Raf liefst aan een wandeling, de jacht of een gezellige babbel met vrienden. Verder is Raf nog bestuurslid van WBE Merksplas, waar hij mee waakt over het grofwildbeheer binnen onze gemeente .
Als actieve landbouwer kent Raf als geen ander de noden, problemen en uitdagingen van de sector. Het is belangrijk dat iemand de vinger aan de pols houdt. Ook het vergunningenbeleid, ruimtelijke ordening , natuur en milieu, mobiliteit en verkeersveiligheid dragen zijn interesse weg.
Na 6 jaar gemeenteraad heeft Raf de smaak te pakken en hoopt hij ook uw steun te krijgen om verder te kunnen werken aan deze thema’s.