Frank WilrycxFrank draait intussen al een heel tijdje mee in de politiek: 18 jaar burgemeester, 5 jaar provincieraadslid en bijna 5 jaar federaal volks-
vertegenwoordiger. Deze ervaring leert hem dat zowel het dagelijks contact met de inwoners van Merksplas, als een goede relatie met de bestuurders op hogere bestuursniveaus van essentieel belang zijn.
Met zijn economische achtergrond waakt hij er mee over dat de gemeentekas in orde blijft, maar dat er toch voldoende geïnvesteerd wordt in mensen en middelen.
Frank weet als geen ander dat naast aanspreekbaarheid en luisterbereidheid, ook kennis van dossiers essentieel zijn om een gemeente goed te besturen.
Samen met de andere leden van Leefbaar Merksplas is hij trots op wat er allemaal verwezenlijkt is en hoopt hij van u de kans te krijgen om dit beleid na 14 oktober verder te zetten.