Kris LuyckxKris(49) is getrouwd met Els Mattheussen, vader van Anke, Amber en Jochen en trotse voke van Fien en Marthe. Hij werkt als zelfstandig metaalbewerker, lasser. Voordien was hij 20 jaar leghennenhouder.
Minder administratieve verplichtingen, gezond boerenverstand en kansen bieden aan ondernemers zijn voor Kris essentieel in een gemeentelijk beleid. Hierbij is goed aangelegde en onderhouden infrastructuur absoluut noodzakelijk.
Met zijn ervaring als ondernemer en 18 jaar gemeenteraad is hij vertrouwd met ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid, energie, milieu, openbare werken, financiën, ….
In zijn vrije tijd tuiniert hij of gaat hij graag voetbal kijken, een partijtje biljarten of gewoon een pintje drinken.
Hij wil, met uw steun, verder werken aan een leefbare gemeente met een gezond financieel beleid.