Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 stelde de Merksplassenaar massaal zijn vertrouwen in Leefbaar Merksplas. Een groep Spetsers die allen nauw betrokken zijn bij het wel en wee van de gemeente en die op verschillende domeinen actief zijn om van ons dorp een beter dorp te maken.

Schepencollege

Het Schepencollege telt door het nieuwe decreet een schepen minder en is als volgt samengesteld:

Frank Wilrycx Monique Quirynen Raf Verheyen Leen Kerremans

Gemeenteraad

De gemeente- en OCMW raad vormen een geheel sinds deze legislatuur. De vertegenwoordigers zijn:

Joseé Van Aert Annie Verheyen Jan Quirijnen Koen Staes Boris Kersemans
Evelien Willems Jef Van Accom Kris Luyckx Nele Daems

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder Comité voor de sociale dienst is nieuw in onze gemeente en behandeld de sociale dossiers.