Schepenwissel

Na 20 jaar neemt Karel Lenaerts (65) afscheid van de gemeentepolitiek. Gedurende die hele tijd was hij schepen in Merksplas. Met zware bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening, wonen, Kolonie, milieu, natuur, plattelandsbeleid en landbouw heeft hij belangrijke dossiers op de rails gezet. Zo was hij de drijvende kracht achter de herinrichting van het centrum, de aanleg van veilige fietspaden en betere infrastructuur voor de zwakke weggebruiker en de opmaak van verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen, vb. rond wonen en de afbakening van het serregebied.

Ook stond hij aan de wieg van heel wat innovatieve projecten, waarvoor heel wat subsidies aangetrokken zijn. Een mooi voorbeeld is de versnelde afbouw van asbest in Merksplas. Door een samenwerking met IOK en OVAM zorgde hij ervoor dat de mensen massaal hun asbest begonnen te verwijderen. Ook heeft hij, als schepen bevoegd voor de kolonie, er mee voor gezorgd dat Merksplas trots kan zijn op dit pareltje.

Naast schepen was Karel ook gedurende 20 jaar onze afgevaardigde in de raden van bestuur van de  intercommunale IOK en IOK afvalbeheer.

Als lid van het dagelijks bestuur van de Leadergroep Markante Kempen kon Karel subsidies aantrekken voor heel wat plattelandsdossiers in Merksplas.

Karel wil nu wat meer tijd vrijmaken om, samen met Nelly, de zorg voor zijn familie en zeker voor zijn 7 kleinkinderen mee op te vangen.

Karel Lenaerts wordt opgevolgd door Raf Verheyen (39). Raf zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad en baat sinds zijn studies industrieel ingenieur landbouw een kalverbedrijf uit. Hij zal in het schepencollege de bevoegdheden van Karel overnemen.

Raf is er zich van bewust dat dit een hele uitdaging is. Het samenleven tussen landbouw en natuur en  het hoofd bieden aan de klimaatuitdagingen zullen veel van zijn tijd opslorpen. Op vlak van mobiliteit wil hij de lijn doortrekken met als eerste opdracht de realisatie van het vrijliggend fietspad naar Weelde-Statie, de laatste gewestweg in Merksplas zonder vrijliggend fietspad.

Hij zal een goed evenwicht moeten vinden tussen zijn bedrijf, de tijd voor zijn vrouw en 3 kinderen en zijn job als schepen.

Follow me!

Algemeen

Vorige artikel

Webstek
Geen categorie

Volgende artikel

Blog 1